Giảm giá!

WPO Extreme

499.000 

Dịch vụ tối ưu dành cho các website không sử dụng dịch vụ WordPress Hosting do WP Căn bản cung cấp.

 • Tối ưu tốc độ
 • Tối ưu tìm kiếm
 • Tối ưu bảo mật
 • Bảo hành 1 năm
 • Tối đa 1 website

Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Mã: WPO03 Danh mục:

Mô tả

Nội dung công việc:

 • Kích hoạt Browser Cache, Page Cache, OpCode cache, Object Cache.
 • Tối ưu CSS, JS, HTML, Google Fonts.
 • Loại bỏ dịch vụ không cần thiết (Emoji, Embed Script…), dọn dẹp Header.
 • Tinh giản WordPress.
 • Cài đặt plugin nén và lazyload hình ảnh.
 • Tối ưu WordPress Heartbeat API.
 • Bật nén dữ liệu tĩnh (gzip, brotli).
 • Nâng cấp PHP mới nhất (nếu có hỗ trợ).
 • Tinh giản WooCommerce (nếu có).
 • Tinh giản Yoast SEO (nếu có).
 • Kích hoạt HTTP/3 (nếu có hỗ trợ).
 • Cài đặt CloudFlare CDN (nếu cần thiết).
 • Cập nhật ping list tốt nhất.
 • Cài đặt và tối ưu plugin Yoast SEO.
 • Tạo và tối ưu file robots.txt.
 • Tạo và tối ưu XML sitemap.
 • Cài đặt plugin hỗ trợ bảo mật.
 • Bảo mật các thư mục với file .htaccess.
 • Bảo mật với file wp-config.php.
 • Cài đặt SSL (HTTPS) và HSTS.
 • Cài đặt chống Brute Force Attack.
 • Cài đặt chống DDoS (bằng CloudFlare).
wordpress-optimization
WPO Extreme
499.000