Dịch vụ tối ưu website WordPress chuyên nghiệp (tối ưu tốc độ load, tối ưu tìm kiếm và tối ưu bảo mật) do WP Căn bản cung cấp. Dịch vụ này chỉ dành cho các website không sử dụng WordPress Hosting của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ WordPress Hosting thì nó hoàn toàn miễn phí. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, các bạn vui lòng xem tại đây.